TALAŞLI İMALAT

Firmamız bünyesinde her türlü talaşlı imalat parçası işleme prosesleri, ilgili teknik resim standartlarına göre yapılmaktadır. Üretilmesi istenen parçanın işlenmesi esnasında , malzemeli veya malzemesiz (firma tarafından tedarik edilerek) olacak şekilde tarafımızca konusunda yetkin personeller tarafından iki ayrı yol izlenerek üretilir.

MALZEMELİ ÜRETİM
Yapılması istenen parçanın üretilmesi için firmamız tarafınızca belirlenmiş olan malzeme teknik şartnamesine göre malzeme temininde kendisi bulunur. Teknik resimde yer alan ölçüler ve hassasiyetler doğrultusunda işlemesini yapıp, kalite kontrol operasyonundan geçtikten sonra firmanıza raporları ile teslim edilir.
MALZEMESİZ ÜRETİM

Firma malzemeyi kendisi temin edip tarafımıza gönderir. Bu döküm veya herhangi bir malzeme cinsi olabilir. Firmamıza gelen malzemeler öncelikle ön kalite kontrol işleminden geçirilip ölçüleri, malzeme kalitesi vb. üretimin seyrini değiştirebilecek bütün detayları kontrol edilip onay verilmesi halinde işlenmesi için üretim tarafından hazırlanmış olan plan/program doğrultusunda numune çalışmasına başlanır. Numunesi yapılan parça tarafınıza teslim edilir ve tarafınızca verilecek onay ile birlikte esas üretime geçilip, son kalite kontrolü de yapıldıktan sonra final ölçüm raporları ile birlikte firmanıza teslim edilir.