KAYNAKLI İMALAT

Firmamız bünyesinde her türlü kaynaklı imalat parçası (sızdırmaz kaynak, hidrolik yağ tankları, kabin ve güç üniteleri, çelik konstrüksiyon vb.) üretim prosesleri, ilgili teknik resim standartlarına göre konusunda yetkin ekibimizle gaz altı ve elle ark kaynak yöntemleri kullanılarak malzemeli veya malzemesiz (firma tarafından tedarik edilerek, varsa ek operasyonlar yapılarak) şekilde yapılmaktadır.

MALZEMELİ ÜRETİM

Yapılması istenen parçanın üretilmesi için firmamız, tarafınızca belirlenmiş olan malzeme teknik şartnamesi ve kaynak yöntem şartnamesi göz önünde bulundurularak malzeme ve sarf malzeme temininde kendisi bulunur. Teknik resimde yer alan ölçüler ve hassasiyetler doğrultusunda üretimi yapılıp, kalite kontrol operasyonundan geçtikten sonra firmanıza raporları ile teslim edilir.

MALZEMESİZ ÜRETİM

Firma malzemeyi kendisi temin edip gerekli ek operasyonları tamamlayarak tarafımıza gönderir. Firmamıza gelen malzemeler öncelikle ön kalite kontrol işleminden geçirilip ölçüleri kontrol edildikten sonra, malzeme kalitesi, kaynak ağzı hazırlığı, kaynak yöntemi vb. bütün detay kontrolleri yetkin personeller tarafından yapılarak, firmanızla yapılacak toplantılarla alınan ortak kararlar ve ve tarafınızca verilen onay sonrasında esas üretim programına başlanır. İmalat süreci, son kalite kontrolü de yapıldıktan sonra ürünün tarafınıza teslim edilmesiyle sonuçlanır.